การสร้างสตาร์ทอัพ#2 : เริ่มจากกำหนดปัญหา ลูกค้า และบริการหรือผลิตภัณฑ์

กำหนดปัญหา

 1. เป็นปัญหาที่คุณเองก็มีปัญหานี้ด้วย เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและสามารถหาวิธีแก้ไขได้ตรงจุด
 2. เป็นปัญหาของคนกลุ่มใหญ่ เพราะปัญหาคนกลุ่มใหญ่ในมุมสตาร์ทอัพนั้นคือลูกค้ากลุ่มใหญ่ และมันหมายถึงตลาดขนาดใหญ่ด้วย
 3. เป็นปัญหาที่ “ต้องได้รับการแก้ไขเท่านั้น” ไม่ใช่แค่ “แก้ก็ดีไม่แก้ก็ได้” เพราะปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเท่านั้น มันคือของจำเป็นของลูกค้าต้องจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหา
 4. เป็นปัญหาที่ คนที่มีปัญหาได้พยายามหาทางออกด้วยตัวเองอยู่แล้ว หรือ ทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยให้มันดีขึ้น เพราะมันหมายถึงปัญหาที่ต้องการการแก้ไขซึ่งมีคนได้รับผลกระทบจากปัญหานี้อยู่แล้ว และนั่นหมายถึงลูกค้าที่พร้อมจะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์เรา

กำหนดลูกค้า

 1. สร้าง 3–5 ลักษณะของลูกค้าที่แตกต่างกัน และกำหนดรายละเอียดเพื่อเริ่มต้น
 2. เน้นเปรียบเทียบกับ บริการหรือผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าของคุณใช้อยู่แล้วในท้องตลาดเพื่อง่ายต่อการจัดกลุ่ม และเปรียบเทียบ
 3. ใช้ไอคอนเพื่อเน้นข้อมูล เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ และเปรียบเทียบ
 4. หาลักษณะเปรียบเทียบกลางของลูกค้าทุกคน เพื่อให้เห็นภาพรวมของลูกค้าทั้งหมด
 5. วางรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ลักษณะของลูกค้าแต่ละคนในรูปแบบเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ
 6. แสดงข้อมูลลักษณะของลูกค้าในลักษณะที่สามารถจดจำได้ง่าย
 7. เน้นจุดที่แตกต่างระหว่าง ลักษณะของลูกค้า แต่ละคนให้ชัดเจน
 8. นำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นภาพอินโฟกราฟิก
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การออกแบบภาพอินโฟกราฟิก สะท้อนถึงลักษณะของลูกค้า ได้ชัดเจน
 10. ค้นหาแรงจูงใจของ และจุดที่มีปัญหาของลูกค้า แล้วเน้นให้ชัดเจน
 11. ใส่จุดมุ่งหมาย ที่บริการหรือผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงด้วย นั่นคือการหาผลกระทบทางอ้อม ที่ทำให้เกิดคุณค่าของบริการหรือผลิตภัณฑ์นี้ นี่เอง
 12. รวบรวมรายละเอียดต่างๆ เช่นตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และช่วงเงินเดือน
 13. กำหนดชื่อผู้ใช้แต่ละคนเช่นชื่อจริง
 14. กำหนดรายละเอียด แบ่งวันในชีวิตของ ลักษณะของลูกค้าแต่ละคน
 15. นำเสนอทั้งหมดในหนึ่งหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ
 16. สรุปลักษณะของลูกค้าแต่ละคนด้วยประโยคสั้นๆ
 17. เน้นสื่อสังคมออนไลน์ หรือการใช้งานเทคโนโลยี ให้ชัดเจน

กำหนดบริการหรือผลิตภัณฑ์

 1. สิ่งใดเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกค้าต้องทำให้สำเร็จ และอะไรช่วยให้ลูกค้าสามารถทำให้สำเร็จได้
 2. อะไรคือบริบทที่แตกต่างกันที่ลูกค้าอาจเข้าไปเกี่ยวข้อง และ กิจกรรมต่างๆของลูกค้ารวมถึงเป้าหมายของลูกค้าจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่แตกต่างกันนี้อย่างไร
 3. ความจำเป็นใดของลูกค้าที่เกิดขึ้นถ้าต้องการให้งานสำเร็จในกรณีที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเรื่องอื่นๆ
 4. เรื่องใดที่ลูกค้าพยายามกระทำในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตส่วนตัว ปัญหาทางปฏิบัติที่ลูกค้าพยายามแก้ไขอยู่คือเรื่อง อะไร
 5. มีปัญหาอะไรที่คิดว่าลูกค้าอาจจะมองข้าม หรือลูกค้าไม่ตระหนักถึงปัญหานี้มาก่อน
 6. ความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกใดที่ลูกค้าพยายาม สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น และงานใดที่ถ้าสำเร็จแล้วจะ ก่อให้เกิดความพึงพอใจดังกล่าว
 7. ลูกค้าต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่นอย่างไร และอะไรเป็น สิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับการยอมรับดังกล่าว
 8. ลูกค้าต้องการรู้สึกอย่างไร และเหตุผลใดที่ทำให้ลูกค้ามีความ จำเป็นที่ต้องรู้สึกอย่างนี้
 9. ตรวจสอบและติดตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้อยู่ โดยค้นหาว่าเรื่องใดที่เป็นส่วนช่วยงาน ของลูกค้าในช่วงอายุของบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น และผู้ใช้งาน มีการเปลี่ยนบทบาทของบริการหรือผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ ใช้งานหรือไม่
 1. การประหยัดในเรื่องใดที่ทำให้ลูกค้ามีความสุข ลูกค้าให้คุณค่า ด้านใดเป็นเรื่องสำคัญ การประหยัดเวลา การประหยัดเงิน การ ประหยัดหรือลดความพยายามในการทำงาน
 2. คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการระดับใดที่ลูกค้าคาดหวังรวมถึงคุณค่าใดที่ลูกค้ามีความต้องการให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
 3. คุณค่าใดของบริการหรือผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันที่ทำให้ลูกค้ามี ความสุข คุณสมบัติใดของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้า รู้สึกสนุก ประสิทธิภาพและคุณภาพด้านใดที่ลูกค้าคาดหวังจาก บริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น
 4. อะไรที่ช่วยให้ลูกค้าทำงานหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้ที่ใช้เระยะเวลาสั้น การบริการที่ดีกว่า หรือต้นทุนการเป็นเจ้าของหรือการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่า
 5. ผลกระทบทางสังคมด้านบวกเรื่องใดที่ลูกค้าต้องการอะไร เป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าดูดี อะไรเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มอำนาจหรือ สถานะทางสังคมของลูกค้า
 6. ลูกค้ามองหาสิ่งใดจากบริการหรือผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ การออกแบบที่ดี การรับประกัน ความเหมาะสมโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้า หรือคุณสมบัติที่มีความหลากหลายมากกว่า
 7. ลูกค้าฝันถึงเรื่องใด อยากได้ในสิ่งใด หรือสิ่งใดที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมีความผ่อนคลาย หรือสบายใจมากที่สุด
 8. ลูกค้าวัดความสำเร็จกับความล้มเหลวอย่างไร รวมถึงวิธีการให้น้ำหนักความสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพและต้นทุนของบริการหรือผลิตภัณฑ์
 9. อะไรเป็นสิ่งที่เพิ่มความชอบสำหรับการยอมรับต่อคุณค่าที่ส่งมอบจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ ลูกค้าต้องการเรื่องใด ต้นทุนที่ลดลง การลงทุนที่น้อยลง ความเสี่ยงที่น้อยลง หรือคุณภาพที่ดีกว่าเดิม
 1. ลูกค้าประเมินเกี่ยวกับการมีต้นทุนที่สูงเกินไปอย่างไร เช่น ใช้ เวลามากเกินไป ใช้ต้นทุนที่เป็นตัวเงินมากเกินไป หรือจำเป็นต้อง ใช้ความพยายามมากเกินไป เป็นต้น
 2. อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกแย่ หรือเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกผิดหวัง มีความกังวล หรือทำให้ลูกค้ารู้สึกปวดหัวในเรื่อง ดังกล่าว
 3. คุณค่าในปัจจุบันของบริการหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่ลูกค้ายัง รู้สึกว่าไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ สิ่งใดหรือคุณค่าใดที่ขาดหายไป และมีประสิทธิภาพของบริการหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่ลูกค้ากล่าวถึงว่าไม่สามารถทำได้ดี หรือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับลูกค้า
 4. อะไรคือความยุ่งยากที่ลูกค้าประสบอยู่ และลูกค้ามีความเข้าใจรวมถึงมีความลำบากในการใช้งานเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือไม่ หรือแม้ว่าจะมีความยุ่งยากหรือความลำบากแต่ก็ยังคงใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นด้วยเหตุผลใด
 5. ผลกระทบทางสังคมด้านลบใดที่ลูกค้าประสบอยู่หรือกลัวว่าจะเกิดขึ้น ลูกค้ามีความกลัวที่จะเสียหน้า อับอาย สูญเสียอำนาจ ความน่าเชื่อถือ หรือสถานะทางสังคมหรือไม่
 6. ความเสี่ยงใดที่ลูกค้ากลัวว่าจะเกิดขึ้น ลูกค้ามีความกลัวที่จะเกิดความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางเทคนิค รวมถึงเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
 7. อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสะดุ้งตื่นตอนดึก เป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องใหญ่ หรือเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 8. อะไรเป็นสิ่งผิดพลาดที่ลูกค้าทำอยู่บ่อยๆ หรือเกิดจากการที่ลูกค้าใช้วิธีแก้ปัญหาในวิธีการที่ผิด
 9. อะไรเป็นกำแพงหรืออุปสรรคต่อลูกค้าในการยอมรับคุณค่าที่ส่งมอบจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่องของต้นทุนการ ลงทุนเริ่มต้น ความจำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาการเรียนรู็ หรือเป็น อุปสรรคใดที่ส่งผลต่อการยอมรับคุณค่าดังกล่าว
 1. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถก่อให้เกิดการประหยัดในด้านใดบ้าง ในแง่ของเวลา เงินหรือความพยายาม
 2. บริการหรือผลิตภัณฑ์ให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังหรือไม่ หรือสามารถให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าลูกค้าคาดหวังไว้ ด้วยการยกระดับคุณภาพ มีอะไรที่มากกว่าหรือน้อยกว่า ผลิตภัณฑ์และบริการเดิมที่อยู่เดิม
 3. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถนำเสนอคุณค่าที่ดีกว่าคุณค่า ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งทำให้ลูกค้ามีความสุข เช่น คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าด้านประสิทธิภาพ หรือด้านคุณภาพ
 4. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถทำให้ลูกค้าทำงานหรือใช้ชีวิต ได้ง่ายขึ้นหรือไม่ ด้วยการใช้งานที่ง่ายขึ้น เข้าถึงได้ดีขึ้น มีบริการที่มากขึ้นหรือมีต้นทุนสำหรับการเป็นเจ้าของที่ต่ำลง
 5. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถสร้างผลกระทบด้านบวกทางสังคมให้กับลูกค้าหรือไม่ โดยการช่วยทำให้ลูกค้าดูดีหรือช่วยในการเพิ่มอำนาจหรือสถานะสังคมให้กับลูกค้า
 6. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถทำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ ลูกค้ามองหาหรือไม่ ในแง่ของการออกแบบที่ดี หรือการมีคุณสมบัติที่มากกว่าหรือมีคุณสมบัติในด้านที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ
 7. บริการหรือผลิตภัณฑ์ช่วยเติมเต็มความฝันของลูกค้าหรือไม่ โดยการช่วยให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ต้องการ หรือช่วยบรรเทาความยากลำบากที่ลูกค้าเคยประสบ
 8. บริการหรือผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เหมาะกับเกณฑ์วัดถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของลูกค้าหรือไม่ ในแง่ของการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือการมีต้นทุนที่ลดลง
 9. บริการหรือผลิตภัณฑ์ช่วยก่อให้เกิดการยอมรับจากลูกค้าได้ง่ายขึ้นหรือไม่ ด้วยการมีต้นทุนที่ต่ำลง การลงทุนที่น้อยลงความเสี่ยงที่ลดลง การมีคุณภาพที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือการออกแบบที่ดีกว่าเดิม
 1. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถประหยัดอะไรบ้าง ในด้านเวลา เงิน หรือความพยายาม
 2. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นจากการใช้งานหรือไม่ สามารถขจัดความผิดหวัง ลดความกังวลหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ลูกค้า
 3. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ เช่น มีการนำเสนอคุณสมบัติใหม่ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม หรือการเพิ่มคุณภาพให้ดียิ่งกว่าเดิม
 4. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถกำจัดความยุ่งยากและปัญหาที่ลูกค้าเผชิญอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ โดยการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการใช้งานง่ายขึ้นหรือกำจัดอุปสรรคที่เคยมีอยู่
 5. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถทำให้ผลกระทบด้านลบทางสังคมที่ลูกค้าเผชิญอยู่หรือกลัวว่าจะเกิดขึ้นหายไปหรือไม่ ในแง่ของการเสียหน้า อำนาจ ความน่าเชื่อถือ หรือสถานะทางสังคม
 6. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถขจัดความเสี่ยงที่ลูกค้ากลัวว่า จะเกิดขึ้นในแง่ของความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางสังคม ความเสี่ยงทางเทคนิค หรืออะไรก็ตามที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด
 7. บริการหรือผลิตภัณฑ์ช่วยให้ลูกค้าสามารถนอนหลับอย่างเป็นสุข โดยช่วยในเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญ ช่วยลดความวิตกหรือขจัดความกังวลของลูกค้าลงได้
 8. บริการหรือผลิตภัณฑ์สามารถจำกัดหรือขจัดข้อผิดพลาด ต่างๆที่ลูกค้าทำอยู่เป็นประจำได้หรือไม่ หรือช่วยให้ลูกค้า สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี
 9. บริการหรือผลิตภัณฑ์ช่วยขจัดสิ่งกีดขวางในการยอมรับต่อ คุณค่าจากผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การลดหรือการไม่มีเงินที่ ต้องใช้สำหรับการลงทุนล่วงหน้า การใช้ระยะเวลาการเรียนรู้ที่ สั้น หรือการขจัดอุปสรรคที่ส่งผลต่อการยอมรับ
 1. เน้นที่การแก้ปัญหาและการสร้างประโยชน์ไม่กี่ประเด็นแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อลูกค้ามาก
 2. มุ่งเน้นที่งาน ปัญหา และประโยชน์ สำหรับลูกค้าที่มีความยินดีจะจ่ายเงิน
 3. เป็นแนวทางเดียวกันกับการวัดความสำเร็จของลูกค้า
 4. มุ่งเน้นที่งานสำคัญหรือปัญหาที่รุนแรงที่สุด และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามากที่สุด
 5. สามารถใช้ในการแข่งขันอย่างมีนัยยะสำคัญ
 6. รวมมุมมอง ด้านหน้าที่ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน
 7. สร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่ โดดเด่น
 8. ยากที่จะลอกเลียนแบบ
 9. มุ่งเน้นไปที่งาน ปัญหา และประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้า
 1. เริ่มจากลูกค้าเล่น FB อยู่ตามปกติ (ไม่ได้มีความต้องการซื้อมาก่อน)
 2. เห็นรูปขึ้นมาใน newsfeed แล้วสนใจ
 3. กดเข้าไปดูโพสนั้นๆ
 4. ถ้าสนใจจะกดเข้าไปดูที่เพจนั้นๆ
 5. หาดูรีวิวในเพจว่าลูกค้าพูดถึงร้านว่าอย่างไร
 6. Google หารีวิวดูว่าลูกค้าคนอื่นพูดถึงร้านว่าอย่างไร
 7. ทัก inbox หรือไลน์ หาแม่ค้า
 8. สั่งซื้อ
 9. โอนเงิน
 10. แจ้งโอน
 11. รอรับสินค้า
 12. ได้รับสินค้า ประเมินว่าชอบหรือไม่
 13. ถ้าชอบ a. บอกต่อ b. รีวิวหน้าเพจ c. เฉยๆ
 14. ถ้าไม่ชอบ a. ขอเปลี่ยนสินค้า b. เขียนว่าใน forum ต่างๆ

ดูบทความอื่นๆ กดลิ้งค์เลยครับ

--

--

--

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DINOQ Co.,Ltd

DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%

More from Medium

Digital Fashion still has a long way to go

Testing the Hypothesis of Kat-on App Venture Proposal

A Framework for doing Due Diligence on new Crypto Projects

Meet K Aditya Rao, the Marketing Expert!