การสร้างสตาร์ทอัพ#1 : ค้นหาไอเดียในการสร้างสตาร์ทอัพ (Startup)

DinoQ , 2018/09 ( info@dinoq.com ) ในบทความบทที่ 2 นี้จะนำเสนอ วิธีการที่จะค้นหาไอเดียในการสร้างสตาร์ทอัพ ว่าจะมีแบบใหนบ้าง การนำนวัตกรรมมาผลักดันธุรกิจ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงรูปแบบโมเดลของธุรกิจแบบต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดหรือ สร้างธุรกิจของผู้อ่านเองได้ อันดับแรกต้องรู้ความหมายมันก่อน “นวัตกรรม” ในคำแปลของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ก็จะได้ว่า นวัตกรรม เกิดจากการนำคำว่า นวตา (อ่านว่า นะ-วะ-ตา) ซึ่งแปลว่า ความใหม่ กับคำว่า กรฺม (อ่านว่า กัร-มะ) ซึ่งแปลว่า การกระทำ มาเข้าสมาสกัน แล้วใช้ในความหมายว่า การซ่อมใหม่ การซ่อมแซม เช่น นวัตกรรมในการศึกษา หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขระบบการศึกษา…

การสร้างสตาร์ทอัพ#1 : ค้นหาไอเดียในการสร้างสตาร์ทอัพ (Startup)
การสร้างสตาร์ทอัพ#1 : ค้นหาไอเดียในการสร้างสตาร์ทอัพ (Startup)

หลักกลยุทธ์ “แอล” (“L” Strategy)

DinoQ Entrepreneur Platform 2016/02 ( info@dinoq.com ) จากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในข่ายงานของหน่วยงานไอทีนับสิบปี ผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันดูแปลกๆ เมื่อครั้งที่ผมยังประสบการณ์น้อย ยังไม่เข้าใจภาพรวม ก็ได้แต่ทำตามคำสั่งไป แต่ภายในใจก็ยังรู้สึกขัดๆ แต่ก็ไม่สามารถสรุปให้เป็นหลักการชัดเจนได้ จนต่อมาอีกหลายๆปีที่ผมอยู่กับมัน จนบัดนี้ผมเริ่มมองเห็นอะไรได้ชัดเจนบ้างแล้ว จึงอยากจะพยายามถ่ายทอดสรุปหลักการบางอย่างออกมา หลักการที่ผมคิดว่าจะทำให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเสี่ยงในการลงทุนลดลง การลงทุนทางด้านไอทีมีประสิทธิภาพดีขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง ใช้เวลาลดลง ใช้ทรัพยากรณ์ในการจัดการน้อยลง ตลอดจนโครงสร้างการใช้งานระบบมีลำดับชั้นและขั้นตอนลดลง และช่วยสนับสนุนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักกลยุทธ์ “แอล” (“L” Strategy)
หลักกลยุทธ์ “แอล” (“L” Strategy)
DINOQ Co.,Ltd

ไดโนคิวแพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มเครื่องมือการพัฒนา และบริหารจัดการแอพแบบครบวงจร ลดงาน ลดขั้นตอน และลดคนในกระบวนการพัฒนาสูงสุดถึง 90% เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสูงสุดถึง 90%